top of page
Behandel voorwaarden

Behandelvoorwaarden

Afspraken behandelingen/consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd.

 • Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

 • De cliënt is zich ervan bewust dat consulteren en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dit betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden.

 • De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelend arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is.

 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Vertrouwelijkheid

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG-beroepscode.

 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • De therapeut informeert cliënt als tijdens de behandeling beeldmateriaal wordt gemaakt.
  De opnamen zijn en blijven eigendom van de therapeut.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de behandelkamer en worden daarnaast vermeld op de website. (te vinden bij online afspraak maken)

 • Betaling geschiedt direct na de behandeling bij voorkeur per pin of gepast contant. Per tikkie kan ook maar dient direct te worden betaald. 

 • Bij verhindering kan je altijd de afspraak annuleren zonder kosten  (dit kan via email, app of telefonisch).                    Een " no show"  (niet komen en geen bericht gestuurd) wordt het volledige tarief van de ingeplande behandeling berekend. 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de praktijk bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten vergoedt. 

 • Behandelingen die ik verricht zijn: Reflexologie = behandelcode 24009 en/of natuurgeneeskundig consult = behandelcode 24005

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

 • Bij klachten graag eerste contact met de therapeut daarna kunnen de vervolgstappen worden ingezet: 

 • Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG-ledenadministratie aanvragen, .
  Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ”klachtencommissie” is vermeld.

AVG/ Privacyreglement

 • Voor verdere informatie omtrent AVG en Privacyreglement zie website. 

bottom of page