Behandel voorwaarden

Behandelvoorwaarden

Afspraken behandelingen/consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd.

 • Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

 • De cliënt is zich ervan bewust dat consulteren en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dit betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden.

 • De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelend arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is.

 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Vertrouwelijkheid

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG-beroepscode.

 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • De therapeut informeert cliënt als tijdens de behandeling beeldmateriaal wordt gemaakt.
  De opnamen zijn en blijven eigendom van de therapeut.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de behandelkamer en worden daarnaast vermeld op de website. (te vinden bij online afspraak maken)

 • Betaling geschiedt direct na de behandeling bij voorkeur per pin of gepast contant. Per tikkie kan ook maar dient direct te worden betaald. 

 • Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. (dit kan via email, app of telefonisch of met behulp van de online afspraak) Wordt de afspraak na 24 uur geannuleerd wordt 50 % van de kosten berekend. Bij het niet verschijnen op de afspraak wordt het gehele bedrag van de geplande dienst in rekening gebracht.  

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de praktijk bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten vergoedt. 

 • Behandelingen die ik verricht zijn: Reflexologie = behandelcode 24009 en/of natuurgeneeskundig consult = behandelcode 24005

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

 • Bij klachten graag eerste contact met de therapeut daarna kunnen de vervolgstappen worden ingezet: 

 • Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG-ledenadministratie aanvragen, .
  Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ”klachtencommissie” is vermeld.

AVG/ Privacyreglement

 • Voor verdere informatie omtrent AVG en Privacyreglement zie website.